Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động và nhận các khoản trợ cấp khi thôi việc

Ngày hỏi:16/03/2016
Tôi sinh 4/1957 hiện công tác tại một Doanh nghiệp nhà nước đã 40 năm, hợp đồng không thời hạn, Nay vì lý do sức khoẻ tôi làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ và đã nộp đơn trước 45 ngày theo qui định (xin thôi việc từ 1/4/2016). Vậy: - Theo luật lao động tôi có được cơ quan giải quyết chấm dứt HĐLĐ hay không? - Nếu đơn vị không giải quyết mà sau thời hạn 45 ngày thì tôi có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo luật lao động và đơn vị có thanh toán trợ cấp thôi việc hay không? - Nếu được chấm dứt HĐLĐ thì tôi có đủ điều kiện xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo qui định không? Kính mong được tư vấn giúp đỡ, chân thành cám ơn

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

   - Tại Khoản 3, Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của người lao động:

   “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc:

   “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì ông có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đã báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông theo quy định tại Điều 48 nêu trên, đồng thời ra quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động để ông hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có tham gia bảo hiểm thất nghiệp) theo quy định pháp luật.

   Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn