Đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh binh có được phục viên sớm?

Ngày hỏi:25/05/2020

Anh tôi có thời gian làm trong quân đội trên 19 năm, được HĐGĐYK kết luận tỷ lệ bệnh tật 65% và đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh binh. Anh tôi muốn về phục viên được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng 2015, có quy định:

   - Khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

   - Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng

   - Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

   Danh mục chức danh chiến đấu viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì dù anh trai bạn đã tham gia quân đội được 19 năm, tỷ lệ bệnh tật 65% và đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh binh thì vẫn chưa đáp ứng điều kiện để được phục viên bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn