Đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có được trợ cấp thôi việc không?

Ngày hỏi:11/08/2021

Xin hỏi, tôi chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp nhưng cũng đủ điều kiện để hưởng lương hưu, bên Giám đốc bảo không áp dụng trợ cấp thôi việc có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Bộ luật lao động 2019 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

   Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

   Như vậy, trong trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc này. Do đo, việc Giám đốc công ty trả lời như vậy là đúng với quy định trên.

   Trân trọng!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn