Được hưởng mấy tháng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:18/12/2018

Tôi làm việc cho công ty từ ngày 10/01/2015, đến ngày 10/01/2019 đây thì tôi sẽ hết hợp đồng ở công ty. Tôi đã ký với công ty 2 hợp đồng có xác định thời hạn rồi và nếu ký nữa thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn, nhưng tôi lại không muốn nên sẽ nghỉ việc luôn. Vậy tôi sẽ được hưởng mấy tháng bảo hiểm thất nghiệp? Tính như thế nào thưa luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

   Tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định:

   "Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

   1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

   3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp

   Tuy nhiên, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với một người lao động trong suốt quá trình lao động tối đa không quá 12 tháng.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn thời thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn được tính như sau:

   Bạn làm việc cho công ty liên tục từ 10/01/2015 đến 10/01/2019 là tròn 04 năm. Chiếu theo quy định trên đây thì bạn được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp.

   Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

   Lưu ý: Bạn phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Nếu sau khoản thười gian này mà bạn vẫn chưa nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì không được nộp hồ sơ nữa. Mà thời gian trên sẽ được bảo lưu cho lần sau.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn