Được sử dụng nguồn tài chính CĐ tích lũy để đầu tư tài chính

Ngày hỏi:27/03/2014
Nguồn tài chính CĐ tích lũy có thể được sử dụng vào những mục đích nào? Nguyễn Đức Hòa (quận 1, TPHCM)

  Nội dung này được Báo điện tử Lao động tư vấn như sau:

  • Điều 11, điều 12 chương II, Quy chế quản lý tài chính CĐ ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 7.3.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quy định: Dự toán thu, chi tài chính CĐ năm sau của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương báo cáo về Tổng LĐLĐVN trước ngày 30.11.

   Quyết toán thu, chi tài chính CĐ năm trước, báo cáo về Tổng LĐLĐVN trước ngày 31.3 của năm sau. LĐLĐ cấp tỉnh, TP và tương đương quy định cụ thể thời gian nộp báo cáo dự toán, quyết toán của cấp dưới, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với quy định tại điều này. Tài chính CĐ tích lũy đến thời điểm 31.12 được chuyển sang năm sau để sử dụng.

   Các cấp CĐ được sử dụng nguồn tài chính CĐ tích lũy để đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật, cấp vốn điều lệ cho các đơn vị trực thuộc theo quy chế tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp CĐ; đầu tư XDCB, mua sắm và cân đối cho các yêu cầu chi của năm dự toán, nhưng tối đa không quá 50% số dư tích lũy đến cuối năm trước (bao gồm cả số dư đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB lũy kế).

   Sử dụng tài chính CĐ tích lũy đến cuối năm trước chi cho hoạt động thường xuyên và XDCB, mua sắm tài sản của năm tài chính phải đưa vào dự toán và phải được CĐ cấp trên có thẩm quyền duyệt. Việc chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng do đơn vị có tiền gửi quyết định.

   Việc sử dụng tài chính CĐ tích lũy để cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước, căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi giảm nguồn tài chính CĐ tích lũy của đơn vị khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn tương ứng và theo dõi, thanh quyết toán theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và quy định của Tổng LĐLĐVN, đảm bảo tính minh bạch về quản lý nguồn kinh phí.


  Nguồn:

  Công đoàn Bộ KH&CN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn