Giá nhân công

Ngày hỏi:25/12/2009
Tôi đang làm dự toán phần điện nước của toà nhà 29 Nguyễn Đình Chiểu (16 tầng), có một số vấn đề muốn hỏi Bộ Xây dựng như sau: 1. Phần nước: Trong định mức dự toán không có các loại tê, chếch, rắc co, măng sông. 2. Phần điện: không có tủ điện, máy cắt không khí, thang cáp, máng cáp, bộ chuyển nguồn tự động. Giá vật liệu các loại thì tôi lấy theo báo giá của nhà cung cấp, nhưng giá nhân công thì không biết lấy thế nào, mà đơn vị thi công thì họ yêu cầu tôi lấy giá rất cao. Tôi không biết lấy thế nào cho đúng.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Đối với các dự án thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì trường hợp một số định mức mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức cho các công tác này hoặc áp dụng các định mức xây dựng ở các công trình khác. Nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì có thể thuê một đơn vị tư vấn khác lập các định mức này. Giá của các loại vật liệu có thể áp dụng theo thông báo giá của nhà sản xuất, thống báo giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của các tổ chức tư vấn hoặc giá vật liệu của các công trình tương tự phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn