Giải quyêt chế độ tiền lương thôi việc

Ngày hỏi:09/08/2013

Kính gửi Luật sư Tôi vào làm việc và tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty tháng 05/2010 đến nay. Do bận việc gia đình nên Tôi xin nghỉ. + Tổng lương là: 7.000.000 đồng Trong đó: + Mức lương cơ bản (hiện tại từ 01/2013 đến nay – đủ 6 tháng liên kề) tham gia BHXH,BHYT,BHTN là: 4.037.000 đồng/tháng + Tổng các phụ cấp (PC chức vụ, trách nhiệm,…) là: 2.963.000 đồng/tháng   Tôi sẽ xin nghỉ vào cuối tháng 08/2013 – Tổng số thời gian làm việc và tham gia BHXH… là 39 tháng . Theo quy định của Luật BHXH tại khoản 1 và 2 điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội có quy định như sau: 1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. Căn cứ theo quy định nêu trên thì tôi được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là Sáu tháng  số tiền hằng tháng được lãnh là : 4.037.000 đồng x  60% = 2.422.200 đồng/tháng Vậy còn phần tiền là 2.963.000  đồng/tháng Công ty có phải trả cho tôi tiền này tương ứng với số tháng được hưởng trợ cấp không. Rất mong Luật sư trả lời dùm. Trân trọng

  • Có một số vấn đề bạn cẩn lưu ý như sau:

   1/ Bạn có 39 tháng tham gia BHXH nhưng số tháng tham gia BHTN có đúng là 39 tháng hay không? Nếu có từ đủ 36 tháng tham gia BHTN trở lên thì bạn sẽ được hưởng BHTN 6 tháng như bạn biết.

   2/ Cách tính tiền hưởng BHTN đúng như bạn mô tả.

   3/ Phần phụ cấp 2.963.000 đồng/tháng Công ty ko đưa vào mức lương để tham gia BHXH nên phần này sẽ không được tính và bạn cũng không thể yêu cầu công ty tính toán để hoàn trả lại phầh này cho bạn khi bạn nghỉ việc vì pháp luật ko quy định.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn