Giải quyết chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Chú tôi tên là Khầu, trú tại tổ 5 phường hưng thành, thành phố Tuyên Quang. Đã có đủ 16 năm 7 tháng công tác liên tục. Nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thôi hưởng từ năm 1990. Hiện nay nhà nước có Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Chú tôi làm hồ sơ không giải quyết, lý do thiếu Phiếu cá nhân (bản gốc). Tôi biết rõ: người lao động làm Phiếu cá nhân thì mới có Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ, tức là sản phẩm Phiếu cá nhân có trước thì mới có Quyết định hoặc phải có Biên bản giám định khả năng lao động kết luận đủ điều kiện thì mới có Quyết định nghỉ MSLĐ. Nó cũng giống như có Bằng Đại học thì dương nhiên phải có bằng tốt nghiệp: cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vậy tại sao không giải quyết chế độ cho Chú Khẩu tôi. Tôi xin cơ quan BHXH giải đáp? Theo tôi: có Quyết định nghỉ việc và có Quyết định thôi hưởng trợ cấp MSLĐ là đủ, vì: ở quyết định nghỉ MSLĐ có đầy đủ thông tin, họ và tên, ngày tháng năm sinh, tháng năm công tác liên tục, tháng năm quy đổi. Ở Quyết định thôi hưởng chế độ đã chứng minh họ đã nghỉ mất sức lao động và có thời gian công tác quy đổi. Hai thời gian ở 02 Quyết định trên mà giống nhau thì BHXH nên giải quyết theo Quyết định 613. Họ đã quá khổ rồi lại còn ách tắc làm gì? Tôi xin BHXH Tuyên Quang xem xét ý kiến này và thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động.

Nội dung này được Nguyễn Anh Hoàng, thành phố Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tuyên Quang giải quyết trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ Tướng Chính phủ theo quy định tại công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 7 năm 2010 của BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh không gây ách tác với bất cứ ai nếu đủ hồ sơ để hưởng theo quy định.
    Về trường hợp của Ông Khầu: Thiếu Phiếu cá nhân thể hiện quá trình công tác và Biên bản giám định y khoa trước khi nghỉ hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 702/BHXH-TNQLHS ngày 26/10/2010 đề nghị Trung tâm lưu trữ - BHXH Việt Nam sao lục, khi nhận được hồ sơ sao lục do Trung tâm lưu trữ - BHXH Việt Nam chuyển đến. BHXH tỉnh sẽ giải quyết theo quy định.
    BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để ông biết và thông báo cho ông Khầu được rõ./.


Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc