Giải quyết tiền phép năm trường hợp không thể bố trí cho người lao động nghỉ phép

Ngày hỏi:11/03/2016

Hiện nay, công ty chúng tôi có 2 bảo vệ trực luân phiên 24/24. Do không thể bố trí cho họ nghỉ phép năm được nên đơn vị sẽ thanh toán tiền phép năm cho 2 người này. Xin vui lòng cho biết công ty sẽ trả tiền phép năm theo mức 100% , 200% hay 300% tiền lương? Tỷ lệ này sẽ nhân số ngày phép để thanh toán cho người lao động?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1, Điều 111, Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

   b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

   c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

   Do không thể bố trí cho người lao động nghỉ phép năm, tức là thuộc trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương nên công ty bạn sẽ thanh toán tiền phép năm cho 2 người bảo vệ. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 97, Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   Như vậy, nếu người lao động hưởng lương ngày thì công ty bạn sẽ thanh toán tiền phép năm là số ngày phép năm còn lại của năm x 400% tiền lương ngày.

   Nếu người lao động không thuộc trường hợp hưởng lương ngày thì công ty bạn sẽ thanh toán tiền phép năm là số ngày phép năm còn lại của năm x 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm; trong đó, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người lao động nghỉ phép
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn