Giải quyết tranh chấp trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày hỏi:18/12/2018

Tôi đang có đôi chút thắc mắc về người lao động đi làm việc ở nước ngoài và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Giải quyết tranh chấp trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì việc giải quyế tranh chấp được quy định tại Điều 73 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 với nội dung như sau:

   - Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được giải quyết trên cơ sở hợp đồng ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam.

   - Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa các bên và quy định pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài.

   - Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người sử dụng lao động hoặc bên môi giới nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc giải quyết tranh chấp trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn