Giám đốc công ty có quyền từ chối thương lượng trước khi ký kết TƯLÐTT không?

Ngày hỏi:02/10/2014

Thông qua Công đoàn, chúng tôi có đề nghị Ban giám đốc tổ chức buổi thương lượng một số nội dung có liên quan đến quyền lợi của công nhân trong công ty để ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLÐTT). Nhưng sau một tuần, giám đốc cho rằng đây là việc của Công đoàn, không có liên quan gì đến người sử dụng lao động và không đồng ý với yêu cầu của Công đoàn và giao cho phòng Nhân sự rà soát nội dung TƯLÐTT đúng quy định pháp luật để ký kết. Công đoàn công ty không đồng ý và cho rằng TƯLÐTT phải được tổ chức thương lượng về những nội dung có lợi hơn cho người lao động nhưng giám đốc vẫn từ chối thương lượng. Xin hỏi luật sư, giám đốc công ty có quyền từ chối thương lượng trước khi ký kết TƯLÐTT không? Công đoàn công ty chúng tôi cần phải làm gì để tiến tới thương lượng những nội dung mà chúng tôi yêu cầu?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Theo quy định tại Ðiều 66, Bộ luật Lao động, thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:
   1. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ;
   2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết TƯLÐTT;
   3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
   Như vậy, việc ký kết TƯLÐTT thể được tiến hành trên cơ sở thương lượng tập thể nhằm xác lập các điều kiện lao động mới. Theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 73, Bộ luật Lao động, nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
   Hơn nữa, căn cứ quy định tại Khoản 1, Ðiều 68, Bộ luật Lao động, mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương lượng. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, các bên thỏa thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng.
   Từ những căn cứ trên có thể nhận thấy, yêu cầu của Công đoàn công ty bạn về việc tổ chức thương lượng về những nội dung có lợi hơn cho người lao động để ký kết TƯLÐTT là yêu cầu hoàn toàn chính đáng và hợp pháp. Bộ luật Lao động cho phép công ty có quyền đề nghị hoãn nhưng không được quyền từ chối thương lượng. Hành vi từ chối thương lượng của Giám đốc công ty là hành vi vi phạm pháp luật.
   Trong trường hợp này, căn cứ quy định tại Khoản 3, Ðiều 68, Bộ luật Lao động, nếu Giám đốc công ty từ chối thương lượng thì Công đoàn công ty bạn có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
   Tranh chấp lao động được nêu ở đây là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, có nghĩa là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, TƯLÐTT, nội quy lao động hoặc các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
   Căn cứ quy định tại Khoản 2, Ðiều 203, Bộ luật Lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
   a) Hòa giải viên lao động;
   b) Hội đồng trọng tài lao động.
   Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải.
   Sau thời hạn 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.
   Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 3 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công căn cứ quy định tại Khoản 3, Ðiều 206, Bộ luật Lao động.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn