Giảm hệ số lương như vậy là đúng hay sai?

Ngày hỏi:04/12/2015

Tôi là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại BQL các Dự án huyện, thời gian làm việc được 6 năm, vị trí việc làm Cán bộ kỹ thuật, hợp đồng theo hình thức không thời hạn, Hệ số lương 2,67. Năm nay BQL các tổ chức thi tuyển viên chức, tôi đã đăng ký thi và thi vào chức danh Cán bộ kỹ thuật đúng theo vị trí mình đang công tác. Khi thi đậu viên chức thì tôi được thông báo là giảm Hệ số lương lại còn 2,34 như khi mới vào làm. Vậy tôi muốn hỏi là phòng nội vụ huyện thực hiện việc giảm Hệ số lương như vậy là đúng hay sai, và đúng sai thì căn cứ vào văn bản nào? Mong nhận được sự giúp đỡ sớm. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi không đủ cơ sở và thông tin để khẳng định việc xếp lương là đúng hay sai.

   Theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thì có quy định “Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.”

   Do vậy, bạn có thể tham khảo thêm nội dung của văn bản trên để biết thêm thông tin và liên hệ tại phòng nội vụ huyện, đơn vị bạn đang công tác để được giải thịch cụ thể hơn


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn