Giảng dạy ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 20 năm thì có được về hưu sớm không?

Ngày hỏi:04/08/2021

Tôi là giáo viên, giảng dạy ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 20 năm thì có được về hưu sớm theo Nghị định 135 hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giảng dạy ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 20 năm thì có được về hưu sớm không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định:

   Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

   b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (nghỉ hưu sớm) nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

   Cho nên trường hợp của bạn, bạn là giáo viên giảng dạy ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 20 năm thì sẽ được nghỉ hưu sớm theo quy định tại Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn