Giao kết hợp đồng lao động cần lưu ý gì?

Ngày hỏi:30/01/2017

Bạn đọc có địa chỉ email: anhthu210296@xxx hỏi: Tôi chuẩn bị đi làm nên muốn hỏi về những điểm nổi bật trong giao kết hợp đồng cần lưu ý gì?

  • Bạn cần yêu cầu người sử dụng lao động lập hợp đồng lao động bằng văn bản, theo đó các thỏa thuận về lao động được ghi cụ thể trong hợp đồng để có cơ sở pháp lý bảo đảm quyền lợi cho bạn, một số nội dung cơ bản cần thỏa thuận trong hợp đồng gồm: Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

   b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

   c) Công việc và địa điểm làm việc;

   d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

   đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

   e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

   g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

   i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

   k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

   Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý thêm về các loại hợp đồng lao động là không xác định thời hạn, xác định thời hạn hay mùa vụ. Vì mỗi loại hợp đồng lao động sẽ có những khác biệt về quyền, nghĩa vụ giữa hai bên giao kết hợp đồng lao động.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn