Giáo viên dạy học cho phạm nhân được bồi dưỡng bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:11/11/2020

Được biết sắp tới đây Nghị định 133 về thi hành án hình sự sẽ có hiệu lực. Không biết chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân được hưởng bao nhiêu tiền? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 133/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 25/12/2020) có quy định như sau:

   Giáo viên, cán bộ, chiến sĩ dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thành viên Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, thi tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân được bồi dưỡng trong môi trường đặc biệt. Mức chi bồi dưỡng một buổi (04 giờ) bằng 0,25 mức lương cơ sở.

   Như vậy sắp tới đây một buổi (04 giờ) dạy văn hóa cho phạm nhân thì giáo viên sẽ được bồi dưỡng bằng 0,25 mức lương cơ sở.

   Hiện nay mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng (Khoản 2 Điều 3).

   Từ các quy định trên thì một buổi dạy của giáo viên sẽ được bồi dưỡng 0.25 x 1.490.000 = 372.500 đồng/buổi (04 giờ).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn