Giáo viên dạy phụ đạo tại trường nội trú được tính tiền dạy thêm như thế nào?

Ngày hỏi:13/09/2019

Tôi dạy ở trường dân tộc nội trú trung học cơ sở (thực hiện học 2 buổi/ngày). Tôi đã đủ 17 tiết/tuần theo định mức. Ngoài ra, trường phân công tôi dạy phụ đạo cho học sinh thêm 2 buổi chiều/tuần (6 tiết). Vậy theo điều lệ trường dân tộc nội trú, tôi có được tính lương dạy vượt định mức không? Nếu có thì căn cứ văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì:

   "Điều 6. Định mức tiết dạy

   Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

   1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

   2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.
   ..."
   Theo quy định trên thì định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

   Bên cạnh thời gian học chính thức nhà trường sẽ tổ chức việc dạy phụ đạo thêm cho học sinh. Việc tổ chức dạy phụ đạo do nhà trường tự sắp xếp và bố trí giáo viên giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trường. Mức tiền lương, phụ cấp cụ thể cho giáo viên dạy phụ đạo cũng được quy định cụ thể.

   Dạy thêm là việc giáo viên dạy ngoài giờ học chính khóa cho các học sinh theo nội dung của chương trình giáo dục phổ thông nhằm củng cố thêm kiến thức, có thu tiền của người học.

   Lúc này, tiền lương dạy thêm trong năm học của giáo viên sẽ được tính theo công thức nêu tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC cụ thể như sau:

   Tiền dạy thêm = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy x 150%.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn