Giáo viên không đủ sức khỏe có được nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi?

Ngày hỏi:27/05/2020

Tôi là giáo viên được 23 năm tham gia BHXH. Đến nay do tình trạng sức khoẻ tôi không thể nào đi làm được nữa. Tôi năm nay 45 tuổi. Liệu khi nghỉ việc tôi có được hưởng lương hàng tháng không và mức hưởng như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên không đủ sức khỏe có được nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi?
   (ảnh minh họa)
  • Đầu tiên nghề giáo không phải ngành nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH.

   1. Nếu bạn là lao động Nam.

   *Điều kiện hưởng lương hưu.

   Theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đủ 60 tuổi;

   - Từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   - Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

   - Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

   *Điều kiện nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động.

   Theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đủ 55 tuổi khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   - Đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

   Lưu ý: khi nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động thì bạn phải có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. Và mức hưởng sẽ bị giảm so với nghỉ đủ điều kiện.

   Như vậy, nếu bạn thuộc 1 trong những trường hợp trên thì khi nghỉ việc bạn có thể được hưởng lương hưu.

   Còn nếu bạn không thuộc 1 trong những trường hợp trên thì bạn có thể xin nghỉ chờ lương hưu, trong thời gian nghỉ chờ lương hưu bạn có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng thêm chế độ hưu trí và tử tuất (trường hợp này bạn không bị trừ mức hưởng lương hưu).

   2. Nếu bạn là lao động nữ.

   *Điều kiện hưởng lương hưu.

   Theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đủ 55 tuổi;

   - Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   - Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

   - Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

   *Điều kiện nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động.

   Theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đủ 50 tuổi khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   - Đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

   Lưu ý: khi nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động thì bạn phải có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. Và mức hưởng sẽ bị giảm so với nghỉ đủ điều kiện.

   Như vậy, nếu bạn thuộc 1 trong những trường hợp trên thì khi nghỉ việc bạn có thể được hưởng lương hưu.

   Còn nếu bạn không thuộc 1 trong những trường hợp trên thì bạn có thể xin nghỉ chờ lương hưu, trong thời gian nghỉ chờ lương hưu bạn có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng thêm chế độ hưu trí và tử tuất (trường hợp này bạn không bị trừ mức hưởng lương hưu).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn