Giáo viên làm việc 02 năm có được xét nâng lương trước hạn không?

Ngày hỏi:08/05/2019

Mình là giáo viên thể dục dạy tiểu học, năm 2017 mình được tuyển dụng, năm học đó thi đua mình được xếp htnv vì đang thời gian tập sự (mặc dù thành tích đạt được rất cao). Năm học 2018-2019 này mình đạt cstd cơ sở. Vậy mình có được nâng lương trước thời hạn không? Tháng 4.2018 mình đã nâng lương thường xuyên lên bậc 2 (vì đóng bảo hiểm sớm).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên làm việc 02 năm có được xét nâng lương trước hạn không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng lương trước thời hạn như sau:

   Điều kiện hưởng: Đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

   Cụ thể:

   - Đối với cán bộ, công chức:

   + Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   + Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   - Đối với viên chức và người lao động:

   + Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   + Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Nằm trong giới hạn:

   Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

   Thành tích để nâng bậc lương trước thời hạn dựa trên:

   - Thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

   - Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

   Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

   Theo như bạn trình bày là bạn là giáo viên thể tục dạy tiểu học năm 2017. Năm 2018-2019 bạn đạt cstd cơ sở. Với thời gian công tác 02 năm từ năm 2017 đến 2019 thì bạn chưa đủ điều kiện để được nâng lương trước hạn. Trường hợp bạn muốn được nâng lương trước hạn thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện như phân tích ở trên.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn