Giáo viên mầm non sinh con thứ 4 có bị ra khỏi ngành?

Ngày hỏi:03/03/2021

Giáo viên mầm non sinh con thứ 4 có bị ra khỏi ngành không? Tôi cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 9 Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì viên chức vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức thì bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách.

   Và theo Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008 thì: Việc sinh con thứ 3 trở lên là hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của vợ chồng: "Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định".

   Cũng theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định 104/2003/NĐ-CP thì: Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có nghĩa vụ thực hiện quy mô gia đình ít con - có một hoặc hai con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

   Như vậy, nếu chị là giáo viên mầm non sinh con thứ 4 nếu không gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị kỷ luật khiển trách.

   Xem thêm: Có kỷ luật viên chức sinh con thứ 3 nữa không?

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn