Giáo viên tự ý nghỉ việc có được tính thâm niên không?

Ngày hỏi:27/05/2019

Tôi làm giáo viên từ tháng 9/1985 đến tháng 9/1990. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi tự ý nghỉ việc từ tháng 10/1990 đến tháng 8/1993. Tháng 9/1993, tôi trở lại giảng dạy cho đến nay. Xin hỏi thời gian công tác từ tháng 9/1985 đến tháng 9/1990 tôi có được cộng dồn vào thời gian từ tháng 9/1993 đến nay để tính thâm niên nhà giáo không? Mong Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ; Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH; Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT.

   Theo đó, Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian:

   - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

   - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

   - Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

   - Thời gian đi nghĩa vụ quan sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

   - Thời gian quy định tại các Điểm a, b khoản này không bao gồm: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

   Theo nội dung ông hỏi, ông công tác từ tháng 9/1985 đến tháng 9/1990, nếu ông thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH và chưa thanh toán BHXH 1 lần thì được cộng dồn vào thời gian sau để tính phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn