Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bị hỏng không còn đầy đủ thông tin thì phải làm sao?

Ngày hỏi:27/03/2019

Do quá trình lưu trữ giấy tờ của chúng tôi có chút vấn đề nên một số giấy tờ bị hư hỏng, trong đó có cả giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, trên giấy bây giờ không còn đầy đủ thông tin, vậy Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp tôi phải xử lý như thế nào?

(tương**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo như vấn đề bạn trình bày thì giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp bạn bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép, do đó doanh nghiệp bạn cần làm hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép

   Cụ thể, tại Điều 11 Nghị định 29/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 05/05/2019, có quy định

   Doanh nghiệp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau đây:

   - Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

   - Giấy phép bị mất hoặc bị cháy;

   - Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.

   *** Theo đó, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

   - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính hoặc giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép thì cần có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   - Giấy phép đã được cấp trước đó.

   *** Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp giấy phép quy định tại Điều 9 Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn