Gộp thời gian làm việc tại hai đơn vị khác nhau để hưởng trợ cấp thôi việc được không?

Ngày hỏi:27/07/2019

Tôi làm đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, hoàn toàn tự chủ về tài chính, tôi đã có thông báo nghỉ hưu được 2 tháng, nay tôi xin chấm dứt hợp đồng làm việc: trước 2008 tôi có làm việc tại Công ty nhà nước, năm 2008 tôi mới chuyển về đơn vị sự nghiệp (năm 2008 chuyển công tác nên tôi chưa được công ty cũ trả trợ cấp thôi việc, vậy thời gian tính trợ cấp thôi việc của tôi có được cộng cả thời gian trước 2008 không? Tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc ko?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Thứ nhất, nếu bạn đã đủ điều kiện để nghỉ hưu và nhận chế độ hưu trí thì giải quyết như sau: bản chất của trợ cấp thôi việc là trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động nên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo hướng dẫn sau đây:

   + Hợp đồng tại công đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc, lý do như sau:

   Theo Khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao động thì Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động khi đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu.

   Theo Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 thì Người lao động chấm dứt hợp đồng tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động thì mới được hưởng trợ cấp thôi việc.

   + Hợp đồng tại công ty nhà nước thi bạn được hưởng trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian làm việc.

   - Thứ hai, nếu bạn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì giải quyết như sau:

   + Hợp đồng tại công ty nhà nước thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian làm việc.

   + Hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập thì bắt đầu từ ngày 1/1/2009 đã có bảo hiểm thất nghiệp, mà bạn làm việc trong đơn vị nhà nước nên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó bạn chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc từ ngày 31/12/2008 trở về trước.

   Kết luận:

   - Do bản chất trợ cấp thôi việc là theo hợp đồng nên sẽ không được cộng gộp khi bạn làm việc tại 2 đơn vị khác nhau.

   - Hợp đồng tại công ty nhà nước thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cho toàn thời gian làm việc.

   - Hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập thì nếu chưa đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí thì sẽ được nhận trợ cấp thôi việc từ ngày 31/12/2008 trở về trước, nếu đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí thì không được nhận trợ cấp thôi việc.

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi về vấn đề này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn