HĐLĐ hết hạn mà người lao động vẫn làm việc thì phải giải quyết như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2018

Em mới được nhận vào làm nhân sự cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này có sự việc xảy ra như sau mà em không biết giải quyết thế nào. Vấn đề là tại công ty có một số người có hợp đồng lao động đã hết hạn nhưng công ty chưa ký hợp đồng mới, mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc bình thường, thì phải giải quyết thế nào? Có phải ký hợp đồng lao động không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Hợp đồng lao động được giao kết trên sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực giữa các bên tham gia hợp đồng. Các bên được tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

   Theo quy định tại Khoản 1 Bộ Luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   Tại Khoản 2 Bộ Luật lao động 2012 có quy định như sau:

   "Điều 22. Loại hợp đồng lao động

   ...

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp hợp đồng lao động có xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động đã giao kết 02 hợp đồng lao động, thì trường hợp giao kết hợp đồng lao động thứ 03 thù phải giáo kết hợp đồng không xác định thời hạn.

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty bạn thì xử lý theo các trường hợp sau đây:

   - Trường hợp 1: Trường hợp công ty và người lao động mới chỉ giao kết 01 hợp đồng lao động có xác định thời hạn, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, công ty và người lao động ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   - Trường hợp 2: Trường hợp công ty và người lao động đã giao kết 02 hợp đồng lao động có xác định thời hạn, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, công ty và người lao động ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng không xác định thời hạn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn