hệ lương được xếp như thế nào?

Ngày hỏi:16/09/2014
Tôi tham gia công tác tại cơ quan Sở A (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) từ tháng 5/2006, bằng cấp là Trung cấp Công nghệ thông tin (Kỹ thuật viên tin học). - Ngày 01/09/2006: 1,86 (01.004) - 1/12 - Ngày 01/09/2008: 2,06 - 2/12 - Ngày 01/09/2010: 2,26 - 3/12 Đến ngày 01/05/2011, Tôi được chuyển sang ngạch 01.005, Hệ số lương: 2.41 (3/12) Đến ngày 01/09/2012, tôi có bằng đại học kinh tế Luật, được chuyển sảng ngạch 01.003, Hệ số lương 2.67 (2/9). Ngày 01/10/2014, Tôi có quyết định trúng tuyển kỳ thi công chức. Xin hỏi tôi sẽ được xếp hệ lương như thế nào, và thới gian nâng lương tính từ ngày nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan; thì qua quá trình lương của ông nêu ra trong câu hỏi, và nếu đến ngày 01/10/2014 (giả sử), nếu ông có nhận được quyết định trúng tuyển kỳ thi công chức, thì lương của ông sẽ có hệ số là 2.67 (bậc 2 ngạch, chuyên viên). Thời điểm nâng lương thường xuyên lần sau sẽ là 3 năm tính từ thời điểm ngày 01/9/2012.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ số lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn