Hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ngày hỏi:25/07/2018

Hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải được quy định như thế nào? Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! Nguyễn Xuân Trường (truong_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch này được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung (Kđc) như sau:

   a) Kđc = 1,8 áp dụng đối với viên chức và người lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP .

   b) Kđc = 1,34 áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc (trừ đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này).

   2. Hệ số Kđc quy định tại Khoản 1 Điều này được cộng với hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để tính trả tiền lương tháng theo ngạch, bậc, các khoản phụ cấp lương (nếu có). Công thức tính như sau:

   Tiền lương tháng = Mức lương tối thiểu chung x (1+ Kđc) x (Hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm công việc (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) + Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có))

   Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A, Phó trưởng phòng, đã xếp hệ số lương 4,98 bậc 9, viên chức loại A1 quy định tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3; tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung là 5%, thuộc đối tượng áp dụng hệ số Kđc = 1,34. Mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tháng 5 năm 2011 là 830.000 đồng/tháng.

   Mức tiền lương tháng 5 năm 2011 tính theo bậc lương của ông A là:

   830.000 đồng x (1 + 1,34) x (4,98 + 0,3 + 4,98 x 0,05) = 10.738.424 đồng.

   3. Thời gian không được tính hưởng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung (Kđc) gồm:

   a) Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm việc chuyên môn về tìm kiếm cứu nạn hàng hải liên tục từ 01 tháng trở lên;

   b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

   c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ vượt quá thời hạn quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội;

   d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác;

   đ) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn