Hết hạn HĐLĐ mà công ty không ký tiếp thì phải báo trước bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:06/08/2021
Sau hợp đồng lao động 1 năm, nếu người sử dụng lao động không muốn ký tiếp nữa thì phải báo trước bao lâu cho người lao động? Hỗ trợ giúp mình.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hết hạn HĐLĐ mà công ty không ký tiếp thì phải báo trước bao nhiêu ngày?
   (ảnh minh họa)
  • Trước đây, tại Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động biết về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trước ít nhất 15 ngày so với ngày hợp đồng hết hạn.

   Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động 2019 quy định về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

   Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này

   Như vậy, trường hợp hết hạn hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc hết hạn hợp đồng nhưng không cần đảm bảo về số ngày báo trước. Do đó, công ty phải gửi văn bản thông báo cho nhân viên được biết trước ngày hết hạn HĐLĐ tùy theo tình hình thực tế của đơn vị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn