Hình thức kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn

Ngày hỏi:09/07/2014
Bộ luật Lao động năm 2012 không còn quy định hình thức xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng. NLĐ đang bị xử lý kỷ luật theo hình thức này sẽ chấp hành thế nào?
  • Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
   Tại điểm b khoản 1 Điều 84 BLLĐ năm 1994 đã sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 có quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng”. Tuy nhiên, BLLĐ năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013, không còn quy định về hình thức xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn. Đồng thời tại BLLĐ năm 2012 quy định: “Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực” (đoạn 1 khoản 2 Điều 77).

   Như vậy, hình thức xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng do không còn được quy định trong BLLĐ năm 2012, nên nội quy lao động và các thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể của công ty cũng phải sửa đổi theo hướng hủy bỏ quy định về hình thức xử lý kỷ luật này. Theo nguyên tắc có lợi cho người lao động, hình thức xử lý kỷ luật mà bà đang phải chấp hành sẽ chuyển sang hình thức kỷ luật khác tương tự (kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng) hoặc nhẹ hơn (khiển trách).

   Bài viết tại Báo Lao Động Thủ đô ngày 08/07/2014


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn