Hình thức trả lương cho công nhân

Chúng tôi một nhóm công nhân chế biến thủy sản đang làm việc tại một công ty chuyên sản xuất hàng xuất khẩu tại Khu công nfhiệp Sa Đéc, trong năm 2013 vừa qua do gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa, nên phải liên tục ngừng sản xuất, công ty áp dụng chế độ lương ngừng việc, ban đầu 70% mức lương thỏa thuận trong họp đồng lao động, nhưng đến những tháng cuối năm chỉ còn 50%, bước sang những tháng đầu năm 2014 còn thấp hơn, thậm chí có nhiều người chỉ nhận được 700.00 – 800.000 đồng mỗi tháng. Hỏi công ty áp dụng hình thức trả lương và mức lương như vậy có đúng không? Nếu vẫn tình trạng ngừng việc kéo dài chúng tôi mong muốn được thực hiện mức lương chờ việc là 70% như trước đây có được không?

  • Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

   1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
   2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.
   3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

   Khoản 3 Điều 98 quy định thêm: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Rỏ ràng pháp luật lao động không quy định tỷ lệ về tiền lương phải trả cho người lao động nếu phải ngừng việc vì lý do bất khả kháng, tỷ lệ này hoàn toàn do thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Do doanh nghiệp này ở tại Sa Đéc, kể từ ngày 01/10/2013 được nâng lên thành vùng III (do chuyển từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh), mức lương tối thiểu vùng III tại thời điểm này là 2.100.000đ. Nếu chỉ trả 700.000 - 800.000đ/người/tháng là sai, vì thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện tại.

   Do đó công nhân chỉ có thể khiếu nại với cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật. còn tỷ lệ mức lương ngừng việc là bao nhiêu phần trăm do kết quả thỏa thuận tại hội nghị người lao động của công ty, cơ quan chức năng không thể tham gia nếu kết quả thỏa thuận không vi phạm pháp luật.


  Nguồn:

  Trang Thông tin điện tử Liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Tháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn