Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có cần phiếu LLTP không?

Ngày hỏi:10/08/2021

Cho hỏi, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có cần phiếu LLTP của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 24 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, trong đó:

   1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

   3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch.

   Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

   ...

   Như vậy, theo quy định về hồ sơ cấp giấy phép, đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn