Hồ sơ người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa Bộ, địa phương của Nhà nước với các tổ chức kinh tế của nước ngoài

Hồ sơ của người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài bao gồm những gì?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Hồ sơ của người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài bao gồm:

   a) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận;
   b) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nước của Bộ, ngành chủ quản;
   c) Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
   d)Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người;
   Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của Bộ chủ quản đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác do Bộ cử đi hoặc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đối với người lao động do địa phương cử đi.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn