Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 52 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân như sau:
   1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú bao gồm :
   a) Đơn đăng ký kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân, có cả bản dịch bằng tiếng Việt;
   b) Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
   c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đao đức.
   2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân cho người lao động, nếu không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.

   Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình khi người lao động làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn