Hồ sơ xem xét cho cán bộ thôi giữ chức vụ gồm những gì?

Ngày hỏi:22/05/2020

Hồ sơ xem xét cho cán bộ thôi giữ chức vụ gồm giấy tờ gì? Văn bản quy định vấn đề này? - Minh Thùy (Bình Dương).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 9 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì hồ sơ xem xét cho thôi giữ chức vụ bao gồm:

   - Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ;

   - Các văn bản có liên quan khi xem xét cho thôi giữ chức vụ theo Điều 4.

   Theo Điều 4 Quy định này thì Việc xem xét cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

   - Được điều động, luân chuyển sang đơn vị khác hoặc được bố trí, phân công công tác khác.

   - Theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hiện hành, không được giữ chức vụ có liên quan sau khi được điều động, luân chuyển sang đơn vị khác hoặc được bố trí, phân công công tác khác.

   - Cán bộ không đủ sức khoẻ để tiếp tục lãnh đạo, quản lý: bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, ốm đau kéo dài, đã nghỉ đủ 12 tháng để điều trị nhưng không phục hồi được sức khoẻ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về hồ sơ xem xét cho thôi giữ chức vụ cán bộ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn