Hồ sơ xem xét miễn nhiệm cán bộ gồm những gì?

Ngày hỏi:22/05/2020

Liên quan đến thủ tục miễn nhiệm cán bộ thì tôi muốn hỏi: Hồ sơ xem xét miễn nhiệm cán bộ gồm những giấy tờ gì? Văn bản nào quy định? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì hồ sơ xem xét miễn nhiệm cán bộ gồm:

   - Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.

   - Các văn bản có liên quan khi xem xét miễn nhiệm theo Điều 5 của Quy chế này (quyết định kỷ luật, văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến cán bộ).

   - Tóm tắt lý lịch của cán bộ.

   - Bản nhận xét, đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ, thời hạn giữ chức vụ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Hồ sơ xem xét miễn nhiệm cán bộ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT