Hỗ trợ bảo hiểm cho đơn vị sử dụng người lao động là dân tộc thiểu số.

Ngày hỏi:19/02/2014
Hỗ trợ bảo hiểm cho đơn vị sử dụng người lao động là dân tộc thiểu số.

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 52 ngày 3/5/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42 ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng áp dụng Thông tư gồm:

   - Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm, thủy sản do nhà nước làm chủ sở hữu;

   - Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ;

   - Hợp tác xã;

   - Các doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp FDI).

   Và các đối tượng nêu trên sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (danh sách kèm theo thông tư).

   Cũng theo Thông tư này, ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) hỗ trợ nộp thay cho các đơn vị có sử dụng lao động tiền bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động tối đa là 5 năm đối với 1 lao động.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn