Hỗ trợ học nghề

Ngày hỏi:08/09/2014
Hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Liên đòan Lao động tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề;
   - Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp theo quy định của pháp luật dạy nghề;
   Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp theo quy định của pháp luật th́ phần vượt quá mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp do người lao động chi trả.
   - Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được


  Nguồn:

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TĨNH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn