Hòa giải viên lao động được bổ nhiệm lại tối đa mấy lần?

Ngày hỏi:02/04/2021

Cho hỏi hòa giải viên lao động được bổ nhiệm lại tối đa bao nhiêu lần? Có quy định không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 93 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động như sau:

   Ít nhất 03 tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm, nếu hòa giải viên lao động có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

   Như vậy, không quy định số lần được bổ nhiệm lại đối với hòa giải viên lao động, điều này đồng nghĩa với việc nếu như hết nhiệm kỳ mà hòa giải viên lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì có thể làm đơn đề nghị bổ nhiệm lại, nếu đáp ứng điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm lại mà không bị giới hạn bởi số lần bổ nhiệm lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn