Hòa giải viên ở cơ sở bị tai nạn được chế độ gì?

Ngày hỏi:09/10/2015

Tổ trưởng, tổ phó và một số chức danh khác được hưởng chế độ của Nhà nước, vậy người làm công tác hòa giải ở cơ sở, khi gặp tai nạn, rủi ro thì được hưởng những chế độ gì?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 100 của liên bộ Tài chính - Tư pháp, hòa giải viên ở cơ sở bị tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (bị tai nạn hoặc rủi ro trong khi đang thực hiện hòa giải hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến địa điểm thực hiện hòa giải) thì được Nhà nước hỗ trợ các khoản sau:


   a. Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, nếu có BHYT thì được thanh toán chi phí y tế theo quy định, nếu không có BHYT thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí y tế bằng mức hưởng như người có BHYT.


   b. Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, tùy từng trường hợp người bị tai nạn có tham gia BHXH, không tham gia BHXH, không xác định được thu nhập hoặc thu nhập không ổn định mà có cách tính khác nhau, nhưng theo nguyên tắc tính trên cơ sở thu nhập theo ngày nhân với số ngày cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. Mức hỗ trợ một lần bằng mức thu nhập bị mất hoặc giảm sút nhưng tối đa không quá 30 lần mức thu nhập thực tế bị mất của người bị tai nạn.


   c. Trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở thì được hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng với mức chi bằng 5 tháng lương cơ sở.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn