Hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được cộng mấy điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức?

Ngày hỏi:11/08/2021

Hoàn thành Nghĩa vụ quân sự thì sẽ được cộng mấy điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP có quy định:

   Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

   Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định:

   Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

   Như vậy, có thể thấy rằng người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ là đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức. Đối tượng ưu tiên này sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 khi thi tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn