Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở gồm có những ai?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở  gồm có những ai? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 thì thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở bao gồm:

   - Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng;

   - Đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

   - Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất, kinh doanh là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng;

   - Người làm công tác y tế ở cơ sở sản xuất, kinh doanh;

   - Các thành viên khác có liên quan.

   Lưu ý: Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ tham gia phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế ở cơ sở sản xuất, kinh doanh.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn