Hội người cao tuổi có phải là tổ chức chính trị xã hội không?

Ngày hỏi:29/03/2021

Tôi xin hỏi: Hội người cao tuổi có phải là tổ chức chính trị xã hội không? Mong sớm nhận được câu trả lời.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 9 Hiến pháp 2013 thì những tổ chức sau đây là tổ chức chính trị xã hội:
   - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   - Công đoàn Việt Nam;

   - Hội nông dân Việt Nam;

   - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

   - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

   - Hội cựu chiến binh Việt Nam.
   Bên cạnh đó, Điều 25 Luật Người cao tuổi 2009 có quy định như sau:

   1. Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

   2. Hội người cao tuổi Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
   => Như vậy theo các căn cứ nêu trên thì hội người cao tuổi không phải là tổ chức chính trị xã hội.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội người cao tuổi
  Tổ chức chính trị xã hội
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn