Hỏi về thủ tục hưởng phụ cấp thâm niên

Bố tôi là Trưởng Công an xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1999 đến nay. Được biết theo quy định: Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng. Vậy thời gian công tác của bố tôi đến nay là 16 năm nhưng hiện tại bố tôi không được hưởng chính sách này. Bộ Công an cho tôi hỏi đối với trường hợp như bố tôi tại sao không được hưởng phụ cấp thâm niên? Nếu được thì do cơ quan nào thực hiện và cần những thủ tục gì?

  Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định: “Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng;…”.

   Nhiệm vụ chi của địa phương được quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 73/NĐ-CP của Chính phủ, như: “Chi trả tiền lương, phụ cấp và nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thực hiện các chế độ, chính sách: Bồi dưỡng, trợ cấp, ốm đau, thai sản, tai nạn, bị thương, bị hy sinh hoặc từ trần…”. Do vậy, việc chi trả phụ cấp thâm niên cho Trưởng Công an xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 418/VPCP-KGVX, ngày 18/01/2016) về việc giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và thực hiện Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; ngày 21/3/2016, Bộ Công an có công văn số 593/ BCA-V28 “về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng” gửi Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tham gia bằng văn bản và gửi về Bộ Công an. Sau khi các bộ, ngành trên có ý kiến, Bộ Công an sẽ tổng hợp và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để thực hiện./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn