Hợp đồng bảo vệ theo Nghị định 68

Ngày hỏi:29/03/2014

Tôi hiện này đang làm bảo vệ cho cơ quan nhà nước theo hợp đồng 68, năm nay tôi đã làm việc được 4 năm trước đó trong cơ quan có 2 bảo vệ (1 là bảo vệ hợp đồng theo nghị định 68 là tôi và  đồng chí H hợp đồng theo năm do cơ quan chi trả) nay cơ quan tôi cắt xuất bảo vệ hợp đồng của đồng chí H chỉ còn lại một mình tôi. Trong quộc họp phòng đồng chí trưởng phòng hành chính tổng hợp là người trực tiếp quản lý và theo dõi công việc của tôi cùng toàn phòng có thông báo là tôi phải làm kiêm cả công việc của đồng chí H tôi cũng nhất chí qua điểm đó nhưng khi tôi hỏi thời gian và lich làm việc mới của tôi thì đồng chí trưởng phòng có nói là bảo vệ phải trực 24/24h nên tôi muốn hỏi là trong trường hợp cơ quan có một bảo vệ thì thời gian làm việc là bao nhiêu h/ngày và có quyền lợi nghĩa vụ gì khác không. Chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Trường Hộ tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn làm việc khi ký hợp đồng với đơn vị hành chính sự nghiệp theo NĐ68/2000/NĐ-CP nhưng vẫn tuân thủ quy định Bộ luật lao động cụ thể:

   - Hợp đồng xác định loại công việc cụ thể là Bảo vệ do đó việc đơn vị cho bảo vệ khác nghỉ việc và phân công bạn kiêm nhiệm luôn công việc người đó là sai nguyên tắc bởi lẽ khi thay đổi làm thêm công việc thì phải được sự đồng ý của người lao động và do đó giữa hai bên phải thỏa thuận lại hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng.

   - Nếu đơn vị hành chính này yêu cầu bạn làm 24/24 là vi phạm quy định thời gian làm việc Bộ luật lao động, tại Bộ luật này có quy định ngày làm việc tối đa 8tiếng và tuần 48 tiếng, như vậy dơn vị hành chính đã làm sai và bạn có quyền yêu cầu thực hiện cho đúng quy định, nếu không bạn có quyền khiếu nại Phòng LĐTBXH quận huyện nơi đặt trụ sở dơn vị này.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn