Hợp đồng đào tạo nghề phải có những nội dung nào?

Ngày hỏi:27/05/2020

Hợp đồng đào tạo nghề phải có những nội dung chủ yếu nào? Em đang soạn hợp đồng đào tạo nghề nhờ chuyên viên tư vấn giúp các nội dung cần có trong hợp đồng này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2012 thì:

   Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

   Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   Theo đó, Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Nghề đào tạo;

   - Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

   - Chi phí đào tạo;

   - Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

   - Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

   - Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

   Như vậy, khi soạn hợp đồng đào tạo nghề thì bạn cần đảm bảo 6 nội dung chủ yếu được liệt kê nêu trên.

   Trong đó phần Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn