Hợp đồng lao động hết hạn cùng kỳ nghỉ thai sản thì tiến hành những thủ tục gì

Ngày hỏi:25/02/2014
Cty tôi có một người lao động nữ sắp nghỉ thai sản và đến 29.4.2014 thì hợp đồng lao động của người đó hết hạn. Đề nghị cho hỏi trong trường hợp này, nếu Cty không ký tiếp HĐLĐ với người lao động đó khi hợp đồng lao động cũ hết hạn thì có được không và phải tiến hành những thủ tục nào? (Nguyễn Thu Trang)

  Nội dung này được Công đoàn xây dựng Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời: Khoản 1 Điều 36 và Khoản 6 Điều 192 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) chấm dứt khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn HĐLĐ thì được gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.
   Điều 47 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ như sau:
   1. Ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ;
   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày;
   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
   Ngoài ra, Điều 48 Bộ luật Lao động quy định: Khi chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp nói trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
   Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, theo các thông tin chị đã cung cấp, khi HĐLĐ với người lao động hết hạn, nếu công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động đó thì có thể chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn. Việc chấm dứt HĐLĐ được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

   Văn phòng Tư vấn pháp luật - CĐXDVN


  Nguồn:

  Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn