Hợp đồng lao động hết hạn một thời gian mới ký lại có được không?

Ngày hỏi:16/09/2021

Trường hợp lao động hết hạn hợp đồng lao động 20/8 nhưng đến ngày 9/9 mới ký hợp đồng mới. HĐLĐ mới là hđlđ không xác định thời hạn. Như vậy, có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019, có quy định:

   + Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

   - Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

   + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

   + Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   + Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên, nếu trường hợp hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Và việc hợp đồng lao động ký ngày hôm nay nhưng hiệu lực có từ những ngày trước đó thì vẫn không sai luật bạn nhé.

   Bởi theo quy định tại Điều 23 của Bộ luật có quy định:

   Điều 23. Hiệu lực của hợp đồng lao động

   Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác

   Như vậy, không quy định bắt buộc ngày ký kết hợp đồng lao động là ngày có hiệu lực của hợp đồng lao động.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi thường hợp đồng lao động
  Chấm dứt hợp đồng lao động
  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  Giao kết hợp đồng lao động
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn