Hợp đồng lao động ngắn hạn 3 tháng có phải đóng bảo hiểm không?

Ngày hỏi:14/05/2015

Cả nhà cho em hỏi: Hợp đồng lao động ngắn hạn 3 tháng có phải đóng bảo hiểm không? Như thế nào là lao động thời vụ? hợp đồng lao động 3 tháng một có phải là hợp đồng thời vụ không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản a, mục 1, Điều 2 Luật BHXH thì đối tượng tham gia BHXH là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, …
   Như vậy có thể hiểu hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXH.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn