Hợp đồng lao động xác định thời hạn không cần phải lập biên bản?

Ngày hỏi:30/09/2021

Dạ, cho em hỏi, bây giờ em muốn ký hợp đồng lao động xác định thời hạn bán quần áo với một bạn nhân viên 20 tuổi, hợp đồng là 10 tháng. Như vậy, trường hợp này có cần lập hợp đồng bằng văn bản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Bộ luật lao động 2019 quy định hình thức hợp đồng lao động như sau:

   - Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   - Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

   Như vậy, do trường hợp của bạn dự định ký hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng. Do đó, không cần phải lập văn bản mà có thể thông qua lời nói và trường hợp này cũng không rơi vào điều kiện tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn