Hợp đồng thực tập có trả lương được xem là loại hợp đồng nào?

Ngày hỏi:15/05/2019

Công ty nhận thực tập sinh vào làm việc có hỗ trợ lương, vậy hợp đồng có trả lương được xem là loại hợp đồng nào? Công ty có phải ký hợp đồng cho phù hợp với quy định hiện nay?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định:

   Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

   Theo Điều 97 Luật Giáo dục 2005 thì:

   1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm sau đây:

   a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học;

   ...

   Hiện nay Bộ luật Lao động 2012 chưa có quy định nào điều chỉnh đối với việc nhận thực tập vào làm việc cũng như chế độ đối với họ. Theo Luật Giáo dục đại học 2012 và Luật Giáo dục 2005 thì doanh nghiệp sẽ giúp đỡ thực tập sinh thực hành các kiến thức đã được học tại trường mà không phải là đào tạo nghề, nếu nhận thực tập sinh theo hình thức trên thì việc này sẽ được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục đại học và Luật giáo dục chứ không phải là Bộ luật Lao động. Theo đó, công ty có thể nhận thực tập sinh theo thời hạn và mức lương, phụ cấp do hai bên thỏa thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn