Hợp tác xã X có được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn không?

Hợp tác xã X chuyên nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ. Bên cạnh việc làm hàng để bán và xuất khẩu, hợp tác xã còn tổ chức các lớp dạy nghề để tạo việc làm cho những lao động nông thôn khi nông nhàn và các lao động bị mất đất sản xuất do Nhà nước đã thu hồi phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Xin hỏi, Hợp tác xã X có được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Ngày 18 tháng 4 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Trong đó quy định về đối tượng được hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ được phân bổ và cấp cho cơ sở dạy nghề, không cấp trực tiếp cho người học nghề. Theo quy định trên thì:
   * Đối tượng được hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn là:
   - Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khoá học nghề ngắn hạn.
   - Ưu tiên lao động bị mất đất sản xuất do Nhà nước thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lao động thuộc diện chính sách, dân tộc thiểu số; lao động nữ và lao động chưa có việc làm.
   * Điều kiện hỗ trợ: các khoá dạy nghề ngắn hạn cho các đối tượng này được hỗ trợ kinh phí dạy nghề khi có đủ các điều kiện sau:
   - Có thời gian dạy nghề từ 01 (một) tháng trở lên và khoá học đó được uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trong kế hoạch hỗ trợ hàng năm.
   - Do các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo có chức năng dạy nghề thực hiện theo chương trình, giáo trình được cấp có thẩm quyền ban hành; với các hình thức: dạy nghề tập trung tại cơ sở dạy nghề, tại doanh nghiệp, tại làng nghề, tại cơ sở sản xuất hoặc dạy nghề lưu động; tuân thủ quy định hiện hành về kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ nghề khi kết thúc khoá học.
   * Mức hỗ trợ:
   Tối đa 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khoá học nghề.
   Căn cứ quy định trên, hợp tác xã A đối chiếu với việc dạy nghề của mình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp kinh phí hỗ trợ cho việc dạy nghề ngắn hạn của hợp tác xã


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn