Hướng dẫn xếp lương trong công ty cổ phần

Ngày hỏi:11/05/2010

Công ty CP Điện tử Biên Hòa vừa tuyển dụng một số cán bộ làm việc ở khu vực khác chuyển đến. Công ty đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp về việc xếp lương cho số cán bộ mới chuyển công tác này.

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử Chính phủ tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục II, Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 7/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước thì:

   Những người chuyển đến làm công nhân, nhân viên các nghề, công việc trực tiếp hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc của nghề nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của nhà nước.

   Những người được chuyển đến làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận.

   Vì thế, đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước, nếu tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định đối với công ty nhà nước thì phải thực hiện các quy định như đối với công ty nhà nước.

   Do vậy, ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đối với trường hợp của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau: Công ty đã đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, khi ký hợp đồng lao động tuyển dụng người lao động vào làm việc tại công ty thì căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để thỏa thuận xếp lương đối với từng người lao động cho phù hợp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn